HÅLLBARHET

Vi tror på att begränsa vår påverkan på miljön, utan att kompromissa på kvalitet och säkerhet.

Vår mission & vision

På Aarja Health hämtar vi mycket inspiration från naturen och värnar om den miljö vi lever i.  Vi tror på att begränsa vår påverkan på miljön, utan att kompromissa med våra produkters kvalitet och säkerhet. Vi strävar efter att inom en framtid vara helt plast- och aluminiumfria. Vår vision är att vara det första nordiska nutritionsföretaget som är 100 % komposterbart år 2025. 

Vi värnar om moder jord

Vi strävar efter att ta hänsyn till hela verksamhetens potentiella miljöpåverkan. Aarja följer de lagar och förordningar som reglerar det juridiska miljöansvaret, såsom bland annat avfallslagen. Vi anser att vårt miljöansvar omfattar de faktorer som sparar naturresurser och biologisk mångfald, minskar utsläpp och avfall, och att vi kontinuerligt ser över vår verksamhets risker och utmaningar för både människors och miljöns bästa.

Strävar efter effektivitet

Miljöfrågor ses redan över i planeringsstadiet av produktionsprocesserna och är sedan med från början till slut i själva produktionen. Våra partners ska ta hänsyn till miljöansvar i sin egen verksamhet. Som ansvarsfullt företag utvecklar vi kontinuerligt vår verksamhet och övervakar förändringar i miljölagstiftningen. Vi strävar efter bättre energieffektivitet genom nya lösningar som rör fabriksfastigheter och produktionsprocesser. Ursprunget till råvaror och logistiska lösningar måste också beaktas.

Produktionshantering

Avfallssortering ska ske i enlighet med riktlinjerna för avfallshantering. (SOP T-010). Förutom återvinningsbart återvunnet papper, kartong och metall ska fabriken börja återvinna plast när den planerade investeringen i kartong- och plastpressar har slutförts. Energirevisioner har genomförts och kommer att genomföras på företagets egendom. Företaget ska i möjligaste mån genomföra de åtgärder som rekommenderas i energibesiktningen.

Våra förpackningar

För närvarande använder vi ett svenskt företag som vår förpackningsleverantör. De förser oss med burkar i två olika storlekar. En större på 200 ml och en mindre på 110 ml. Båda burkarna har samma plastlock av polyeten med hög densitet (PE-HD). Burkarna är av polypropenmaterial (PP) som är tillverkat av termoplast från kombinationen av propylenmonomerer som genererar färre avfallsprodukter vid produktion och bortskaffande.  Den har ett lågt koldioxidavtryck och överför de lägsta koldioxidutsläppen jämfört med andra traditionella plaster. 

Etiketter

De etiketter som används för de nordiska, amerikanska och japanska marknaderna är till 100 % tillverkade av papper. Papper är i hög grad återvunnet och naturligt hållbart. Etiketter som används för EU:s Amazon-marknader är tillverkade av plast (specifikation för närvarande okänd). Materialet för de nordiska etiketterna är "Specialbestruket matt papper", det nämns inte exakt vad denna "specialbeläggning" är, men den påverkar inte återvinningsbarheten. Limmet är gummibaserat.

Boxar, papper, påsar, blister

Alla boxar är tillverkade av papper på ett företag i Finland. Dessa boxar har dock ett litet plastmärke för kvalitetskontroll (material okänt för närvarande).  Vårt papper tillverkas av träd som är en naturlig, förnybar, hållbar och återvinningsbar till 100 procent. Våra förpackningspåsar levereras av ett svenskt företag. De består av en aluminiumfolie med en matt lackering. Aluminium kan återvinnas i all oändlighet och är 100 % återvinningsbara. Blister som vi använder levereras av Constantia Flexibles. Det material som används är aluminium (42170/ALU-H 20 Dull). 

Frakt och leverans

Alla beställningar som uppfylls via Shopify levereras i en brun kartonglåda med brun pappersfyllning. Andra inlagor, till exempel bipacksedlar, är tillverkade av papper. Det används ingen plast i fraktlådor, fyllning eller inlagor. Stora fraktlådor är tillverkade av papper och innehåller ingen plastfyllning. Vid leveranser till slutkund från vårt lager använder vi Bring som har ett övergripande miljömål som är godkänt av SBTi (Science Based Target initiative) och som är i linje med Paris avtalet.

Vitaminer och mineraler som gör skillnad. På riktigt.