Olika Former av Immunitet - Vad Du Behöver Veta

Olika Former av Immunitet - Vad Du Behöver Veta

Det har talats mycket om immunitet de senaste åren, men vad är immunitet egentligen? För att förstå hur immunitet fungerar måste vi först börja med att titta på immunsystemets olika delar.

De flesta vet att immunsystemets huvudfunktion är att skydda oss från potentiellt skadliga patogener (som bakterier, bakterier, virus och svampar) är detta skydd faktiskt mycket mer komplext än vad man kan tro, och involverar två olika delsystem inom immunsystemet som helhet.

Finns det mer än ett immunförsvar?
Immunitet som helhet är en sammanfattning av den skyddande effekten av många olika celler och delsystem, och immunsystemet kan delas upp i två separata (men relaterade) delar. Den första, kallas vårt medfödda immunförsvar. Det är det som man kommer att tänka på när de flesta människor tänker på immunitet - det medfödda immunförsvaret är vår första försvarslinje mot patogener. Detta innefattar saker som yttre barriärer mot bakterier (som vår hud och tarmmembran) och ger ett bra skydd vid första kontakten. Det medfödda immunförsvaret är generellt och ospecifikt, vilket innebär att dess uppgift är att skydda mot allt skadligt som potentiellt kan komma in i våra kroppar. När en bakterie, bakterie eller ett virus väl har kommit in i vårt system är det medfödda immunförsvaret dock inte särskilt bra på att förhindra spridningen.

Det är här vårt adaptiva immunförsvar kommer in i bilden!
Adaptiv immunitet, även kallad förvärvad immunitet, är det immunförsvar som vi utvecklar under hela livet genom saker som exponering och vaccinationer. Några av de skillnader som skiljer den adaptiva immuniteten från vår medfödda immunitet är att det adaptiva svaret är specifikt för den invaderande patogenen och på grund av detta bygger vårt immunförsvar upp ett "bibliotek" av antikroppar som kan användas som referens om vi skulle bli infekterade av samma patogen i framtiden. Du förstår, det adaptiva systemet är mycket smart - när det möter en inkräktare en gång kan det sedan "komma ihåg" den korrekta reaktionen så att vårt immunförsvar i framtiden reagerar mycket snabbt och med större kraft än det gjorde första gången för att förhindra att vi blir sjuka. Ganska otroligt, eller hur?

Olika typer av immunitet
Med våra olika grenar av immunsystemet följer också olika typer av immunitet - aktiv och passiv. Aktiv immunitet uppstår när en exponering för en sjukdom utlöser ett antikroppssvar från immunförsvaret, låter det bekant? Det beror på att denna typ av immunitet har mycket att göra med vårt adaptiva immunsystem! Passiv immunitet å andra sidan är när någon får antikroppar mot en sjukdom i stället för att producera dem. När ett barn föds får det till exempel antikroppar från sin mamma. Passiv immunitet är visserligen bara tillfällig, men båda typerna arbetar tillsammans för att skydda våra kroppar från eventuella infektioner.

Immunförsvarets viktigaste komponenter
Nu när vi har behandlat immunsystemets grenar och de olika typerna av immunitet är det viktigt att känna igen de komponenter som faktiskt skapar ett immunsvar. Det vill säga de celler i vår kropp som gör immunitet möjlig. Vårt immunförsvar får aldrig en paus - det är som att ha vår egen personliga säkerhetstjänst dygnet runt för att övervaka invasioner, och det kan vi tacka våra scavenger-celler (även kända som fagocyter eller specialiserade vita blodkroppar) för! Dessa celler cirkulerar i vår kropp och ansvarar för att upptäcka patogener. Men vad händer när de faktiskt hittar en inkräktare? Fagocyterna har förmågan att helt uppsluka bakterien och smälta den. Det stämmer - de "äter" potentiella hot för vår räkning.

En annan typ av immuncell som är värd att notera är våra naturliga mördarceller - dessa är en viktig del av vårt medfödda immunförsvar och de är specialiserade på att identifiera celler som är infekterade av ett virus eller som eventuellt är cancerceller genom att identifiera förändringar i cellstrukturen. När det gäller vårt adaptiva immunförsvar finns det en helt annan grupp specialiserade celler som hjälper till att känna igen och producera antikroppar. Utan att gå in på för mycket detaljer finns det T-celler som hjälper till att identifiera infekterade eller cancerartade celler, aktivera andra immunceller, samtidigt som de spelar en roll för minnet.

Det finns också B-celler som, när de aktiveras av T-celler, förökar sig mycket snabbt och börjar producera antikroppar. B-cellerna bidrar också till att utveckla kroppens immunminne. Detta är bara några av de många komponenter som är inblandade i ditt immunförsvar. Enzymer, cytokiner, basofiler, eosinofiler och så många fler är också ansvariga för vår immunitet.

Vad gör antikroppar?
När man talar om immunitet hör man ordet antikropp ganska ofta, men vet du vad en antikropp är? Vi klargör det gärna! Enkelt uttryckt består antikroppar av proteiner och sockermolekyler och har förmågan att fästa vid bakterier och potentiellt skadliga ämnen. När antikroppen fäster vid en bakterie låt oss säga, blir bakterien neutraliserad och lockar även till sig andra immunceller som hjälper till att göra sig av med det skadliga ämnet. Man kan tänka sig antikroppar som ett slags patogena sök- och förstöringsfyrar!

Tips för att stödja immuniteten
Med så många rörliga delar inblandade i immuniteten är det oerhört viktigt att stödja de många olika delarna av immunsystemet. Enkla saker som regelbunden motion, minskade stressnivåer och att se till att du får en god natts sömn är alla bra sätt att stödja ditt immunförsvar. Alla dessa bidrar till att minska inflammation som kan sätta ytterligare stress på immunsystemet och kan ha betydande effekter på immunförsvaret på lång sikt.

Utöver detta är en ordentlig kost fylld av näringsrika livsmedel som frukt, grönsaker, bönor och baljväxter, nötter och frön samt fullkorn ett av de absolut mest effektiva sätten att stödja det naturliga immunförsvaret.

En balanserad kost ska förse din kropp med alla de näringsämnen som behövs för att bygga upp ett korrekt immunförsvar, t.ex. vitamin C, vitamin D3, zink, järn och protein (för att nämna några). För många är tyvärr kosten allt för bristfällig som vårt leverne ser ut per idag för att stödja immunförsvaret på ett tillräckligt bra vis. Här kan kosttillskott ha en avgörande betydelse som hjälper kroppens funktioner att samverka bättre. Även om du äter rätt kan det vara många situationer i livet där kroppen behöver stöd som till exempel under kallare månader, under resor eller under perioder av ökad stress.

Några av våra favoriter för immunförsvarsstöd är Vitamin D3 med lingonbär, Vitamin C med zink och chaga samt OptiMSM som alla ingår i vårt nya immunpaket! Om du letar efter det perfekta sättet att komplettera ditt immunförsvar har vi också en hel immunsamling som är dedikerad till att hjälpa dig att må bra hela året, så se till att kolla in den i vår webbutik!

Även om immunitet går mycket djupare in i detalj än vad vi har täckt här, hoppas vi att detta ger dig inte bara en bra grundläggande förståelse för immunitet, utan också en uppskattning av den komplexitet och det underverk som vårt immunförsvar är. Att hålla sig frisk behöver inte kännas som en syssla - det räcker med att ge immunförsvaret vad det behöver, så gör det jobbet!

Läs mer och handla Aarja Healths produkter.

 

Tillbaka till magasin